|  Zawartość koszyka  |  Zamówienie
 
szukany produkt
Wyszukiwanie zaawansowane

3020362
wywołań
 
Dostawa i płatność
Regulamin
Oferta aukcyjna
  Szukaj w aukcji
Wyświetlanie od 1 do 50 (z 1104 pozycji) Stron:  1  2  3  4  5 ...  [Następna >>] 
   NP   Zdjęcie 
    Opis  
 Cena   
   1    GUIDO de Monte Rochen

Manipulus curatorum officia sacerdotum secundum ordinem septem sacramentorum perbreuiter complectens. 

Argentinensium (Strassburg) 1487, 05.10. (Martin Flach).  (19,5 x 14 cm), s. [244], opr. perg. 
(IBP: 2587). Pierwsze wydanie w tej Oficynie. Guido de Monte Rochen był hiszpańskim kapłanem i prawnikiem działającym w pierwszej połowie XIV wieku. Sławę przyniosła mu oferowana praca, której jest autorem „Manipulus curatorum" czyli podręcznik dla proboszczów. Ten przewodnik dla początkujących kapłanów cieszył się niezwykłą popularnością i był wielokrotnie drukowany i wykorzystywany w posłudze kapłańskiej aż do Sobóru Trydenckiego w 1563 roku kiedy to stał się już nieco przestarzały z powodu powstania Katechizmu Rzymskiego w 1566 r. Podręcznik Guido z Monte Rochen dla wikarych stał się najpopularniejszym podręcznikiem duszpasterskim pod koniec średniowiecza, złożony z połączenia praktycznych wskazówek z wytycznymi teologicznymi nauczał posługi kapłanów. Dzisiaj jest ważnym źródłem o późnośredniowiecznej religii i praktyce parafialnej. Podręcznik składa się z trzech części: sakramentów i ich administrowania, sakramentu pokuty i podstawowej katechezy.  Egzemplarz nieco przycięty; niew. ślady kornika; oprawa wykonana później ze starego pergaminu. Marginalia i podkreślenia w tekście z epoki; liczne inicjały rysowane w epoce ręcznie, czerwonym atramentem. Stan niemal b. dobry. Rzadkie.


9000,00 PLN

 
   2    LAMBSHEIM Johannes

Speculu[m] officii missae expositorium. 

Heidelberg 1495, 06.29. Impressum Henricus Knoblotzer. (19,5 x 13,5 cm), s. [60], [a - b8, c6, d8], opr. perg.
(IBP 3359). Zawiera także: Speculum peccatoris / [Pseudo-Augustinus, Aurelius]. Speculum monachorum / [Arnulfus de Boeriis]. Specula omnis status vitae humanae [Ausz.] / [Jacobus de Gruytrode]. Speculum peccatoris agonizantis. Appellatio peccatoris ad divinam misericordiam / [Johannes Gerson].  Johannes von Lambsheim (1450-1500), katolicki ksiądz, kanonik Augustianów, uczony i pisarz religijny w Worms, autor kilku dzieł. Przyjaźnił się z drukarzem z Heidelbergu Heinrichem Knoblochtzerem, w oficynie którego pracował jako korektor. Niew. ślady kornika i niew. zabrudzeń; karta c6 z uzupełnieniem dolnego narożnika; oprawa wykonana później ze starego pergaminu. Marginalia, zapiski i podkreślenia w tekście z epoki. Stan dobry. Rzadkie.


5000,00 PLN

 
   3    (MATEUSZ z Krakowa)

Dialogus inter rationem et conscientiam exorta. Utru[m] qua[n]do ac quibus motiuis Missa celebranda abstine[n]daue sit. 

(Na końcu:) Explicit tractatus Rationis et Conscie[n]tie de sumptione pabuli salutiferi corporis domini nostri Jesu christi. Editus per venerabilem magistrum Mattheum de Cracouia sacre theologie professorem studij Pragensis. (Na karcie aij:) Dialogus seu disceptatio perutilis dissertissimi sacre pagine pfessoris matthei de Cracovia inter Rationem et Conscientia[m] exorta. Utru[m] qua[n]do ac quibus motivis missa celebra[n]da abstinenda ve sit feliciter incipit. B. m. w.; B. r. [Speyer, ca. 1495]. [Wydawca: Conrad Hist]?  (19,5 x 14 cm), s. [34], [a-c5], opr. perg.
(Estr. T. 22; Hain 5807; IBP: nie notuje). Inkunabuł - Polonik. "Dialog między rozumem a sumieniem" to niezwykle rzadka praca Mateusza z Krakowa (ur. 1330 w Krakowie, zm. 1410), polskiego scholastyka, filozofa, profesora teologii na uniwersytecie w Pradze, biskupa Wormacji, a wreszcie wychowawcy pierwszych profesorów Akademii Krakowskiej.  Pochodził z zamożnej rodziny mieszczańskiej. Początkowe nauki pobierał w Krakowie. Na studia uniwersyteckie udał się do Pragi gdzie uzyskał doktorat z teologii i objął profesurę, tu wykształcił wielu wybitnych teologów, którzy stanowili kadrę profesorską na odnowionym Uniwersytecie Krakowskim. Był dwukrotnie zapraszany w 1391 i 1397 przez króla Władysława Jagiełłę z nadzieją na wznowienie działalności Akademii Krakowskiej, a także by pomóc w organizowaniu wydziału teologii, na którego powstanie król i królowa uzyskali zgodę papieża Bonifacego IX. Przebywał w Krakowie prawie 2 lata i wykładał na Wydziale Teologicznym, który rozpoczął swoją działalność przed oficjalną inauguracją w 1400. Niew. ślady kornika; oprawa wykonana później ze starego pergaminu. Marginalia i podkreślenia w tekście z epoki. Brak ostatniej karty białej (bez tekstu).  Stan niemal b. dobry. Bardzo rzadkie.


6000,00 PLN

 
   4    (MIKOŁAJ Z Błonia)

Tractatus sacerdotalis de sacrementis deq[ue] divinis officiis et eoru[m] administrationibus. 

Arge[n]tine (Strassburg) 1496. Imp[re]ssus p[er] Martinu[m] Flach. 4to (20 x 14,2 cm), k. [126], (a - q8), opr. perg. 
(Estr. T. 13). Inkunabuł - Polonik. Oferowany "Traktat o sakramentach" powstał z polecenia bpa Stanisława Ciołka ok. roku 1430, z przeznaczeniem dla kleru diecezji poznańskiej. Na mocy specjalnego postanowienia biskupa, proboszczowie obowiązani byli do posiadania kopii traktatu. Autor pisząc Traktat starał się ominąć zawiłości natury scholastyczno-kanonistycznej, okazał rozległą erudycję i znajomość ustaw. Podkreśla odrębność zwyczajów polskich, zaznacza swoją indywidualność, wspomina o odbytych studiach na Uniwersytecie Krakowskim. Traktat o sakramentach cieszył się znaczną popularnością w Polsce, a także poza granicami kraju. Mikołaj z Błonia zwany Pszczółką (zm. przed 1448 r.), kanonista i kaznodzieja. Pochodził z Błonia koło Pruszkowa pod Warszawą. Odbył studia prawnicze na Uniw. Krak. gdzie później nauczał. W latach 1422 - 1427 piastował funkcję kapelana królewskiego. W tym czasie zbliżył sie do dyplomaty i polityka podkanclerzego Stanisława Ciołka, po którego konsekracji na biskupa poznańskiego w r. 1428, został jego kapelanem i przeniósł sie do Poznania. Martin Flach, wydawca i drukarz. W latach 1487 - 1500 prowadził drukarnie w Strassburgu. Niezwykle cenne dzieło utrzymane na wysokim poziomie ówczesnej nauki, dające ważne wskazówki do historii prawa kanonicznego w Polsce. Ślady niew. zawilg. i kornika; oprawa wykonana później ze starego pergaminu. Na karcie przedtyt. obszerna zapiska z epoki, marginalia i podkreślenia w tekście z epoki; liczne inicjały rysowane w epoce ręcznie, czerwonym atramentem. Stan niemal b. dobry. Bardzo rzadkie.


20000,00 PLN

 
   5    (ZABOROWSKI Stanisław, BURCHARDUS Johannes)

Ordo Misse Secu[n]dario diligentissime correctus cu[m] notabilibus [e]t glossis sacri canonis noviter additis.. 

(Na końcu:) Ordo misse denuo correctus. Romae anno virginalis partus MCCCCCVIII sedente Julio II Pontifice Maximo anno ejus quinto. Cum glossis et notabilibus noviter appositis exactaque cura Floriani Unglerij. Cracoviae in regia civitate anno Dni 1512 III Kalendas Dece(m)bris. Impressus finit feliciter. (Kraków 1512. Florian Ungler).  (20 x 13,5 cm), k. [4], 75, [1] - korekta, 2 całostr. drzeworyty, 3 duże inicjały w drzeworycie, druk w kolorze czernym i czerwonym. (oraz)
ANTONINUS Florentinus - Confessionale: Defecerunt, Lat. Cum Titulo de restitutionibus.   Strassburg 1496. Martinus Flach. (20 x 13,5 cm), k. [1], 141, współopr., opr. minisza (psk. deska) z epoki.
1. (Estr. T. 13, 23 i 34). Karta tyt. w drzeworycie przedstawia Św. Wojciecha i Św. Stanisława w ubiorach pontyfikalnych, nad nimi dwa anioły trzymają w ręku dwie tarcze, a na nich wyryty herb Korony i Litwy zwieńczone literą "S" i koroną, z boku w drugim ręku trzymają tarcze, a na nich herby rodziców Zygmunta Starego podwójny krzyż jagielloński i herb habsburski. W środku herb Jastrzębiec z infułą i pastorałem, a poniżej Gryf - symbol Chrystusa (jego boskiej i ludzkiej natury). U dołu napisy: „Sanctus Adalbertus" i „Sanctus Stanislaus". Nasz wariant z herbem Jastrzębiec należy do najrzadszych, a być może to jedyny taki egzemplarz, albowiem nie występuje pośród znanych wariantów z herbami: Łodzia, Poraj, Godziemba, Nowina, Sulima, Ogończyk, Ciołek, Korab i Abdank. Na odwrocie karty tytułowej całostronicowy drzeworyt przedstawiający wieczerzę pańską, powyżej orzeł Jagielloński, a u dołu herb miasta Krakowa, wokoło ornamenty z motywami wazonów z kwiatami.  Autorstwo oferowanego Mszału Johanna Burchardusa (1450-1506), biskupa i mistrza ceremonii papieskich zostało potwierdzone „benedykcją papieża Aleksandra VI". Pierwsze wydanie ukazało się w Rzymie w 1498 r. Nasze krakowskie wydanie jest przedrukiem z wydania rzymskiego z 1508 r. poszerzonym przez Stanisława Zaborowskiego (zm. 1529), prawnika, gramatyka i autora sławnego traktatu o polskiej ortografii (1514). Według Aleksandra Birkenmajera "dodatki Zaborowskiego ilościowo znacznie górują nad pierwotnym tekstem Burcharda". "Wydanie to powinno się przyczynić do ujednostajnienia i poprawy liturgii w Polsce, gdzie pod tym względem panują różne (zwyczaje)". W przedmowie autor wyjaśnia cel powstania dzieła, a mianowicie jest ono adresowane do tych kapłanów, "którzy nie rozumieją sensu czynności liturgicznych...; porównuje ich do nierozumnych zwierząt, zwłaszcza do małp, które bezmyślnie naśladują ruchy ludzkie. Stąd potrzeba niniejszego dzieła, zawierającego wykład obrzędów mszy św."   Florian Ungler (zm. w 1536 w Krakowie) - drukarz książek pochodzący z Bawarii. W 1510 roku otworzył swą oficynę drukarską w Krakowie. Działalność rozpoczął wydaniem kalendarza na rok 1511, podobnie nasz  Mszał (Orde Misse) z 1512 należy do jednych z najwcześnieszych wydawnictw drukarza. W pierwszym okresie, przypadającym na lata 1510-1516, z drukarni wyszło 80 dzieł różnej treści. Z tego okresu pochodzi wydany przez Unglera „Raj duszny" (1513), modlitewnik - będący pierwszą książkę wydaną w całości w języku polskim (niewiele ponad rok temu mieliśmy okazję oferować Państwu późniejsze wydanie tej wyjątkowej książki).  W latach 1516-1521 pracował z Hallerem, aby w roku 1521  rozpocząć ponownie samodzielne drukarstwo, które zaowocowało 166 tytułami. Nowatorstwo Unglera polegało m.in. na wprowadzeniu po raz pierwszy w Polsce antykwy, polskiej szwabachy oraz ilustracji masowej - były to skromne, ale liczne drzeworyty. Wszystkie te osiągnięcia, czynią Floriana Unglera jednym z czołowych przedstawicieli szesnastowiecznego drukarstwa, a Krakowowi przydają miano Gniazda Drukarstwa Polskiego. Ślady niew. zawilg. i zalania dolnego narożnika i marginesów, tu i ówdzie zaplamienie nie czyniące większej szkody, nieliczne marginalia; pomyłki w paginacji, dzieło kompletne. Stan dobry. Bardzo rzadkie.
2. (Inkunabuł - IBP: 410). Antonin Pierozzi, łac. Antoninus (1389-1459), włoski dominikanin, arcybiskup Florencji, święty Kościoła katolickiego (w 1523 Hadrian VI zaliczył go w poczet świętych). W 1438 brał udział w obradach soboru florenckiego, w czasie którego otrzymał przydomek „Antonina Doradcy" i w uznaniu zasług papież przyznał mu arcybiskupstwo Florencji, stąd przydomek „Florentinus". Jest autorem wielu dzieł, z których najważniejsze to „Summa moralis", mające na celu pomóc w ocenie wagi różnych grzechów. W oferowany dziele "Confessionale" przedstawił zagadnienia uprawnień spowiednika, stawiania pytań i zobowiązywania do restytucji. Dzieło przetłumaczone zostało również na język włoski i hiszpański. Ślady niew. zawilg. i zaplam., mocniejsze zaplam. na karcie nr 22 i 23. Brak ostatnich 6-ciu kart indexu ("Tabula": t-t6, w tym jedna karta nie zadrukowana). Oprawa mnisza: deska, brązowa skóra cielęca z tłoczeniami motywów florystycznych na obu okładkach, zaś na grzbiecie ornament przypominający literę "S" wielokrotnie powtórzoną, otarcia oprawy i niew. ubytek skóry na grzbiecie. Antoninus Florentinus występuje jako pierwszy w bloku książki. Rzadkie. Lit. Encyklopedia Katolicka. Lublin 1973. 


28000,00 PLN

 
   6   

AKT UNI Kościołów Protestanckich oboyga wyznania w Xięstwie Mazowieckim będących, z Kościołami Prowincyi Mało-Polskiey. 

(Drugi tytuł w j. niem.:) Unions-Acte derer in dem Herzogthum Masuren sich befindenden protestantischen Gemeinden beyder Confessionen, m. denen Gemeinden der Provinz Klein-Polen. W Dreznie y w Lipsku (1777). W Księgarni Gröllowskiey. (16 x 10 cm), k. [2], s. 44, 4, winiety tyt. w drzeworycie, okł. kart. z epoki.
(Estr. T. 12). Ślady niew. zawilg. i zaplam., otarcia oprawy. Stan dobry. Tekst w j. polskim i niemieckim. Dotyczy zawarcia unii między kościołami protestanckimi Mazowsza i Małopolski, ustanawiającej m.in. wspólne synody prowincjonalne - dla wyznania luterańskiego i ewangelicko-reformowanego.


320,00 PLN

 
   7    (BECCARJA Giovanni Battista)

O elektryczności sztuczney y naturalney. 

...  Schol: Piarum Księgi dwie z włoskiego na polski ięzyk przez X. Bonifacego Jundziłła S. P. przełożone. (Wyd. 1). Wilno 1786. W drukarni J. K. M. y Rzpltey u XX. Piarów. (20 x 11,5 cm), k. [3], s. 509, [1], drzeworyt tyt., opr. sk. wtórna.
(Estr. 12).  Giovanni Battista Beccaria (1716-1781), włoski fizyk i zakonnik, profesor Uniwersytetu w Turynie. Był jednym z pionierów badań elektryczności. Wprowadził do fizyki pojęcie oporu przewodników dla przepływu elektryczności. Współpracował z Benjaminem Franklinem (1706-1790), amerykańskim politykiem i jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, a przede wszystkim naukowcem i wynalazcą. To od niego Beccaria dowiedział się o eksperymencie „pobrania prądu z nieba za pomocą wysokiego spiczastego pręta". W swym dziele o elektryczności rozwinął m.in. temat o zjawisku piorunów i wyładowaniach elektrycznych co przyczyniło się do wyjaśnienia wielu pytań związanych z tym zjawiskiem. Autorem przekładu jest Stanisław Bonifacy Jundziłł (1761-1847), polski ksiądz, uczony, prof. botaniki i zoologii na Uniwersytecie Wileńskim. Był pionierem nauczania weterynarii na Litwie i jest uważany za pierwszego ornitologa na Litwie.  Jego dokonania na polu nauki są bardzo bogate. Nauczał również fizyki i chemii. Ślady zawilg. i mocne zabrąz. marginesów nielicznych kart. Egzemplarz nie obcięty. Stan dobry. Rzadkie. 


2000,00 PLN

 
   8   

(BIBLIA Gdańska). Biblia Święta to iest, Księgi Pisma Swietego starego y nowego przymierza z zydowskiego y greckiego Języka na polski pilnie y wiernie przetłumaczone, 

a teraz podług Gdańskiego exemplarza przedrukowane. (Wyd. 2). Amsterdam 1660. W drukarni Chrysztoffa Cunrada. (19,8 x 12 cm), k. [7], s. 898, 219, [1], 286, 10, frontispis w miedziorycie, opr. perg. z epoki.
(Estr. T. 13). Pierwsze wydanie Biblii Gdańskiej zostało wydrukowane w roku 1632 w drukarni Andreasa Hünefelda i zostało dedykowane, podobnie jak drugie wydanie królowi polskiemu Władysławowi IV Wazie. Biblia miała być kalwińską odpowiedzią na wydanie tłumaczenia katolickiej Biblii Jakuba Wujka z roku 1599. Poza Starym i Nowym Testamentem w jej skład weszły również apokryfy. Kwestią dyskusyjną jest, czy druk ten to rewizja Biblii brzeskiej (1563), czy też stanowi nowy przekład. Początki Biblii gdańskiej związane są z synodem w Lublinie w 1623, kiedy Daniel Mikołajewski, senior zborów kujawskich, powiadomił, że ukończył rewizję Biblii brzeskiej. Nadzorował on prace edytorskie i drukowanie, które rozpoczęło się w Gdańsku w czerwcu 1630. Prawdopodobnie wydrukowano nie więcej niż 1500 egzemplarzy (obecnie w Polsce udokumentowano istnienie około 30 szt.). Gdy znalazła się w rękach protestantów, nie szczędzili oni krytyki pod adresem D. Mikołajewskiego, czego powodem było nietrzymanie się w wielu miejscach tekstu Biblii brzeskiej. Ówczesna słabość obozu protestanckiego spowodowała, że nie wznowiono prac nad kolejnym wydaniem Pisma Świętego i edycja gdańska stała się, obok Biblii brzeskiej, drugim najważniejszym przekładem reformacyjnym Pisma Świętego na język polski. Warto nadmienić, że w opisywanej pierwszej edycji pojawił się błąd drukarski w Ewangelii św. Mateusza: „Tedy Jezus zawiedziony jest na puszczą od Ducha, aby był kuszony do diabła" (do zamiast od). Omyłka została wykorzystana przez przeciwników tłumaczenia (głównie katolików) i stała się jednym z powodów wycofania znacznej części nakładu (w tym spalenia). Oferowane drugie wydanie Biblii gdańskiej ukazało się w Amsterdamie w roku 1660 i pełni rolę najstarszego wydania z powodu losów pierwszej edycji. W okresie późniejszym dokonano 2 rewizji Biblii gdańskiej, których efektem były wydania: w Królewcu w 1738 i Warszawie w 1881. Przez ponad 300 lat pozostawała główną edycją Biblii dla polskojęzycznych protestantów, tak jak dla katolików Biblia Jakuba Wujka. W roku 1975 wydano Biblię warszawską, która częściowo zastąpiła Biblię gdańską. Ślady niew. zabrązowień, ostatnia karta z podklejonym dolnym marginesem i niew. uzupełnieniem. Stan niemal b. dobry. Bardzo rzadkie.  Lit.: Piotr Paluchowski - Biblia Gdańska. 2015. 


6000,00 PLN

 
   9    BIRETOWSKI Paweł Jan

Wiadomosc Ciekawa O Skutkach Y Mocy Zbóż Wszelkich, Jarzyn Y Ziół Różnych, Tak Ogrodowych, Jako Y Polnych: 

Osobliwie Na Poratowanie Zdrowia Słuząca : Z Powaznych Autorow Zebrana Y Z niektóremi przyłączonemi Ciekawościami dawniey do Druku Podana, A w tey Edycyi nowemi Przydatkami osobliwie dla wygody mieszkaiących na Wsi Pomnozona ...  Wilno 1777. W Drukarni J. K. Mci Akademickiey. (17 x 10,5 cm), s. 301, [3], opr. psk. z epoki.
(Estr. T. 13). Brak 8-miu kart (k.tyt., 3-4, 7-10, 13-16, 157-168 i 2 ostatnich kart indeksu), karta 1-2 z ubytkami (podklejana), karta 5-6 naddarta, mocniejsze zaplamienie karty 97-98, ślady zawilg., zaplam. i zabrudzeń. Na dodatkowych 34 stronach odręcznie pisany tekst zatyt.: "Opisanie lekarstw dla ratowania koni w chorobach i w rozmaitych przypadkach"; na wyklejkach zapiski. Oprawa z mocnymi otarciami.


900,00 PLN

 
   10    BONAWENTURA Św.

Zywot Pana y Boga naszego Jezvsa Chrystvsa, to iest, droga zbawienna, którą Pan Zbáwićiel y Odkupićiel nász Jezus Chrystus, 

zá przyśćiem swoim ná świát dla odkupu y wybáwienia z mocy Szátańskiey rodzáiu ludzkiego, (będąc iáko się sam miánował Joan: 14.) drogą, prawdą, y żywotem, nas do niebá prowádźił, náuczał, y ożywiał. Według historyey Ewángelistow swiętych. Przez S. Bonawentvrę Zakonu bráći mnieyszych Franciszka S. (Doktorá Seráphickiego, Biskupá Albáńskiego, Kárdynałá Kośćiołá S. Rzymskiego), przez nabożne rozpámiętywánia, y rozmyślánia táiemnic Boskich, práwowiernym páná Chrystusowym dla pożytku duchownego y codźienney swiątobliwey zabáwy opisana. Niegdy w Krakowie, w drukarni Hieronima Victora, Roku Pańskiego 1538. wydana, a teraz znowu czwarty raz przedrukowana. Za dozwoleniem Starszych. W Krakowie 1692. W drukarni Akademickiey. (19,5 x 15 cm), k. [5], s. 345, 1 duży drzeworyt na odwr. karty tyt. i 18 małych drzeworytów w tekście, opr. sk. z epoki.
(Estr. T. 13).  Święty Bonawentura (Jan Fidanza - Bonawentura z Bagnoregio) (1217-1274), teolog, filozof scholastyk, doktor Kościoła, biskup, kardynał, siódmy generał franciszkanów. Nazywany Doktorem Serafickim Obok św. Tomasza z Akwinu, uważany jest za jedną z największych postaci XIII wieku. Pierwsze wydanie "Żywota..." w j. polskim ukazało się u Hieronima Vietora w Krakowie w 1538 roku z 40-ma malymi drzeworytami. Nasze wydanie jest ozdobione 19-ma drzeworytami (ca. 6,5 x 5 cm) ilustrującymi życie Jezusa. Wczesne zapiski własn. na kartach przedtyt.; ślady zaplamień i zabrudzeń, niew. ślad kornika, tu i ówdzie niew. naddarcia kart; brak 2-óch ostatnich kart indexu?. Oprawa: brązowa skóra z otarciami i niew. zabrudzeniami.


1000,00 PLN

 
   11    (BZOWSKI Abraham)

Historiae Ecclesiasticae ex Ill. Caesaris Baronii S. R. E. Cardinalis Bibliothecarii annalibus aliorumque virorum Illust. ecclesiasticis historicisque monumentis. 

Tomus I. II. III (w 1 wol.). Auctore R. P. Fr. Abrahamo Bzovio Polono. SS. Theolog. Doct. Ord. Praedic. Coloniae Agrippinae 1617. Sumptibus Ant. Boetzeri. Anno M. DC. XVII. (40,5 x 26,5 cm), k. [10], 1732 (pagin.dwuszpalt.), k. [32]; k. [4], s. 383, [1], k. [16]; s. 254 (pagin. dwuszpalt.), frontispis i portret w miedziorycie (papież Paweł V), współopr., opr. deska, sk. z epoki.
(Estr. T. 13). Przypis Pawłowi V. papieżowi (w tomie 1-szym); Królowi Zygmuntowi III. i Władysławowi synowi jego (w tomie 2-gim), datowane w Rzymie. Wydanie pierwsze - dwu tomowe, ukazało się w Rzymie w 1616 roku. Oferowana Historia koscioła jest streszczeniem Roczników koscielnych Baroniusza. Dzieło to świadczy o wielkiej pracowitości autora, zachwyca przede wszystkim pięknem j. lacińskiego. Mimo dostępu do źródeł i bogatego księgozbioru, autor potraktował  dzieje kościelne  powierzchownie i tendencyjnie przez co naraził się na liczne zarzuty m.in. franciszkanów i jezuitów.  Abraham Bzowski, właśc. Stanisław Bzowski z Proszowic herbu Ostoja (1567-1637), dominikanin, przedstawiciel nurtu kontrreformacji, historyk Kościoła, hagiograf i kaznodzieja. Estreicher opisuje książkę bardzo pobieżnie. Na wyklejce nalepka własn., wczesny wpis na karcie tyt., ślady zawilg. i zabrazowień, bardzo liczne ślady kornika, przy końcu jeszcze mocniejsze, deski okładki częściowo zniszczone przez kornika. Oprawa: deska, skóra świńska tłoczona wizerunkami świętych, zachowane dwie metalowe klamerki. Bardzo rzadkie.


3500,00 PLN

 
   12    (CARACCIOLI Ludwik Antoni de)

Lettres a une Illustre Morte. 

Decedee en Pologne depuis peu de tems, ouvrage du sentiment, ou l'on trouve des Anecdotes aussi curieuses qu'interessantes. Par ;Auteur des Caracteres de l'Amitie. Paris 1770. Chez Bailly, Libraire, Quai des Augustins, a l'Occasion. (17 x 10 cm), s. 476, [3], zdobniki, opr. sk. z epoki., złoc. napisy i zdobienia na grzbiecie.
(Estr. T. 14, notuje tylko wydanie z 1771). Otarcia i niew. ubytki opr., rdzawe plamki na pojedynczych kartach, poza tym stan dobry. Książka zawiera listy do niedawno zmarłej w Polsce kobiety, jest to dzieło sentymentalne, w którym znajdują się cenne i interesujące anegdoty. Wspomnieni zostali w nich m.in: Andrzej Załuski (s. 50), Rzewuski, Lubomirski, Czartoryska, Sidarski, Potocki, Sobieski, Zamojski, Jabłonowski. Ludwik Antoni de Caraccioli (1721-1803) - nauczyciel synów Wacława Rzewuskiego, pułkownik wojsk polskich. 


700,00 PLN

 
   13   

(CHODOWIECKI Daniel). Historisch - genealogischer Kalender auf das Schalt-Jahr 1796. 

Enthält die Geschichte von Polen. Mit 2 Karten, 7 Bildnissen, und 6 histor. Vorstellungen von D. Chodowiecki. Berlin (1795). Bei J. F. Unger. (10,5 x 6 cm), k. [13], s. 142, k. [156], 2 skład. miedzioryty; mapa Polski  i plan Warszawy, 7 portretów w miedziorycie, 6 tabl. rycin (sceny hist. w miedziorycie Daniela Chodowieckiego), 3 tabl. genealog. (w tym 2 skład.), opr. karton. z epoki, etuii karton.
(Estr. T. 19). Stan dobry. Niew. otarcia oprawy, kilka pierwszych kart z niew. zaplam. narożnika. Krawędzie kart barwione tak samo jak papier okładkowy. Otarcia etuii. Kalendarz historyczno-genealogiczny w dużej części poświęcony historii Polski. Tekst wzbogacono rycinami z portretami: Stanisława Augusta Poniatowskiego, Mikołaja Kopernika, Augusta II, Jana III Sobieskiego, Władysława IV, Stanisława Leszczyńskiego i Tadeusza Kościuszki oraz 6 scen historycznych wykonanych przez Daniela Chodowieckiego. Materiał ilustracyjny dopełniają: rozkładana mapa Polski (kolor konturowy) oraz rozkł. plan Warszawy.


2400,00 PLN

 
   14   

CORPUS et Syntagma Confessionum fidei qvae in diversis Regnis et Nationibus, Ecclesiarum nomine fuerunt authenticè editae: 

in celeberrimis Conuentibus exhibitae, publicáque auctoritate comprobatae. Qvibvs annectitvr, in omnibvs Christianae Religionis Articulis, Catholicvs Consensvs, ex sententijs Veterum qui Patres vocantur, desumptus. Confessionum enumerationem & harmoniam: atque huius Catholici Veterum cum illis Consensus, ordinem indicant paginae primae singularum partium huius Syntagmatis, in tres partes distributi. (Genevae) 1612.  Apud Petrum et Iacobum Chouët. Anno salutis M.DC.XII. (22 x 17 cm), k. [14], s. 332, k. [4]; s. 252, k. [2]; k. [4], s. 328 (z osobn. k. tyt.:) Catholicus Veterum, qui patres vocantur, ex verbo divino, cum superiori confessionum fidei syntagmate. In omnibus Fidei Christianae articulis Consensus...; winiety i inicjały w drzeworycie, współopr. opr. perg. z epoki.
(Estr. T. 14). Dzieło podzielone na 3 części (Estreicher notuje tylko dwie). Zawiera wydarzenia związane z działalnościa koscioła w Polsce (w tym synody) oraz prace teologiczne dotyczące Polski i Litwy, m. in.: Confessio Polonica; Consensus in fide et Religione Christiana inter Ecclesius Evangelicas Majoris et Minoris Poloniae, Lithuaniae, etc. Red. wydania Gaspar Laurentius. Na wyklejce exlibris, wpis własn. na karcie tyt., ślady niew. zawilg. i zabrązowień. Stan dobry. Estreicher lokalizuje tylko jeden egzemplarz w BJ (i prawdopodobnie niekompletny). Bardzo rzadkie.


3000,00 PLN

 
   15    DESFONTAINES (Piotr Franc. Guyot)

The history of the revolutions of Poland from the foundation of that Monarchy, to the death of Augustus II. 

By  M. L'Abbe Des Fontaines. Translated from the original French.  London 1736. Printed for T. Woodward ... and C. Davis(...) 8, s. [4], 231, 240-428, 1 skł. mapa w miedzior., opr. sk. z epoki.
(Estr. T. 15).
Okładki oprawy lekko poluźnione, na przedniej wyklejce naklejony exlibris? Sir Johna Edena Bart., niew. przybrudz. i zaplamienia pojedynczych kart. Pomyłka w paginacji: po str. 231 następuje 240. Wg. Estreichera właściwymi autorami pracy są Georgeon i Poullin, zaś Desfontaines jedynie wydawcą.  Dzieło opisuje historię Polski od początku po śmierć Augusta II Wettina.


1600,00 PLN

 
   16   

(DICTIONNAIRE Trevoux; Stanisław LESZCZYŃSKI). 

Dictionnaire universel François et Latin [vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux], contenant la signification et la définition tant des mots de l'une & de l'autre langue, avec leurs différents usages, que des termes propres de chaque Etat & de chaque Profession. La description de toutes les choses naturelles et artificielles ; leurs figures, leurs espčces, leurs usages & leurs propriétés. L'Explication de tout ce que renferment, les Sciences & les Arts, soit Libéraux, soit Méchaniques. Avec des remarques d'érudition et de critique ; Le tout tiré des plus excellens auteurs, des meilleurs lexicographes, étymologistes & glossaires, qui ont paru jusqu'ici en différentes langues. Nouvelle édition corrigée. Dans laquelle on a place les Additions felon leur rang. Dediee au Roy de Pologne, Duc de Lorraine et de Bar. Tome 1 - 6 (komplet). A Nancy 1740-41. De l'Imprimerie de Pierre Antoine. (43 x 27 cm), k. [4], s. XIX, 1298, [1]; k. [2], s. 1630; k. [2], s. 1842; k. [2], s. 1858; k. [2], s. (425)-2290; k. [2], s. 788, [1] (paginacja 2-szpaltowa) oraz s. 365, 7 winiet tyt., 7 winiet i liczne inicjały w drzeworycie, opr. sk. z epoki.
(Estr. T. 15). Herb króla Polski Stanisława Leszczyńskiego [(Orzeł biały, Pogoń litewska, a w środku głowa bawoła (herb Wieniawa)] zamieszczono na wszystkich 7-miu kartach tyt. oraz 7-miu winietach. W pierwszym tomie obszerna dedykacja wydawcy (Pierre Antoine) dla króla Polski. Słownik Trevoux został opublikowany po raz pierwszy w 1704 r. To niezwykle ważne dzieło stanowi rodzaj syntezy dzieł leksykograficznych z XVI i XVII wieku. Autorami są Jezuici z Trevoux, których dokładna tożsamość nie jest znana. Zamieszczono tu wiadomości o wielu źródłach historycznych, filozoficznych, literackich lub innych. Badanie tych źródeł jest najbardziej interesujące w historii słowników francuskojęzycznych. Dzięki temu imponującemu słownikowi wprowadzono i rozpowszechniono wiele źródeł typu encyklopedycznego, wcześniej niewykorzystanych przez leksykografów. Edycja lotaryńska jest edycją luksusową i powstała w hołdzie dla króla Polski Stanisława Leszczyńskiego księcia Lotaryngii i Baru. Księstwo Lotaryngii, cieszyło się szczególnymi prawami i odegrało ważną rolę w historii drukowania słowników XVIII wieku, rozpowszechniając wiedzę o kulturze francuskiej w Oświeceniu. Tom 6-ty zamyka słownik francusko-łaciński z osobna kartą tyt. i pgainacją. Karty tyt. w kolorze czerwono-czarnym, w tomie 1-szym brak 2-óch kart (s. 153-160), tom 5-ty aczkolwiek kompletny rozpoczyna się od strony 425 dlaczego - trudno powiedzieć; oprawa brązowa skóra, na grzbietach złocenia i szyldziki z tytulaturą, otarcia oprawy, brzegi kart barwione. Stan dobry.


5000,00 PLN

 
   17    DRUŻBICKI Casparo

Lapis Lydius Boni Spiritus sive Considerationes de Soliditate Verae Virtutis. 

Monachii 1707. Sumptibus Joan. Jacobi Remy. Formis Mathiae Riedl. (13,5 x 8 cm), s. [2], 240, [2], opr. perg. z epoki.
(Estr. T. 15). Otarcia i przybrudz. opr., niew. ubytki na grzbiecie, odręczny podpis na przedniej wyklejce, rdzawe plamki na kartach i wyklejkach. W oferowanej pracy autor przedstawił sposoby nabywania cnót i ich ugruntowania w życiu zakonnym. Kasper Drużbicki SJ (1590 - 1662), polski jezuita, kaznodzieja, rektor szkół, pisarz, mistyk. Autor pism o tematyce ascetyczno-mistycznej. Wszechstronnie uzdolniony, miał świetną znajomość Biblii i kulturę duchową, jego religijność miała autentyczne cechy mistyki kat.; uważany już za życia za świętego, zmarł w opinii świętości.


800,00 PLN

 
   18    (DUDYCZ Andrzej)

Orationes duae in sacrosancto oecumenico Concilio Tridentino habitae 

A  R. P.  Andrea Duditio Sbardellato, Episcopo Tininien. Ac DD. Praelatorum, totiusq. Hungariae Cleri oratore anno Domini MDLXII. Brixiae 1562. Apud Damianum Turlinum. (21 x 15,5 cm), k. 16, drzeworyt tyt., opr. kart. współcz.
(Estr. nie notuje). Dwie mowy na skutek udziału w Soborze Trydenckim Andrzeja Dudycza (węg.: András Dudith) (1533-1589), węgierskiego szlachcica, naturalizowanego Polaka, humanisty, dyplomaty, pisarza, katolickiego biskupa, działacza reformacyjnego braci polskich i braci czeskich. Dudycz przyjechał do Polski do Krakowa w 1565 jako ambasador cesarza Maksymiliana. Tam związał się z ruchem braci polskich i był powszechnie uznawany za jednego z ważnych działaczy tego kierunku religijnego. W 1583 kupił miasteczko Śmigiel (ważny ośrodek polskiej reformacji) od członka wspólnoty braci polskich Stanisława Gilowskiego. Po wyborze Stefana Batorego na króla Polski, Dudycz opuścił Kraków obawiając się represyjnej polityki nowego króla przeciwko innowiercom. Zamieszkał we Wrocławiu. Bardzo rzadkie.


3500,00 PLN

 
   19   

EICKSTET Valentinus - Epitome Annalium Pomeraniae Cui annexa sunt I. Genealogia Ducum Pomeraniae II. Catalogus Episcoporum Camminensium III. Brevis descriptio Pomeraniae. 

Vita Philippi I Ducis Pomeraniae citerioris ab eodem auctore Conscripta. Ex manuscripto edidit Jac. Henr. Balthasar S. Thel. D. Et Prof: Ordinarius Consistorii Regii. Assessor. Et Ad Aedem S. Jacobi Pastor. Gryphiswaldiae 1728. Sumtibus Jacobi Löffleri Reg. Akad. Bibliopolae. (19 x 17 cm), s. 160, 1 tabl. genealog., skład., opr. kart. z epoki.
(Estr. T. 16). Wpis, pieczęć i nalepka własn., otarcia oprawy, ślady zawilg. Stan dobry. Zawiera kalendarium Pomorza, genealogię książąt pomorskich, spis biskupów Kamienia Pomorskiego, krótki opis Pomorza oraz biografię Filipa I, zwanego Pobożnym (1515 - 1560), księcia pomorskiego, szczecińskiego i wołogoskiego. Eickstedt Valentin (1527-1580), urzednik - kanclerz.


800,00 PLN

 
   20    ENS Caspare

Vitae humanae proscenium: in quo sub persona Gusmani Alfaracii. 

virtutes et vitia; fraudes, cautiones; simplicitas, nequitia; divitiae, mendicitas; bona, mala; omnia denique quae hominibus cujuscunque aetatis aut ordinis evenire solent aut possunt, graphice et ad vivum repraesentantur omni aetatis et conditionis hominum tam instructioni quam delectationi dicata, Caspare Ens editore. T. I-III (w 1 vol.) Dantisci (Gdańsk) 1652. Sumptibus Georgii Forsteri. (13,5 x 8 cm), s. [12], 269; [6], 266; [6], 82, [4], 3 frontispisy w miedziorycie, opr. perg. z epoki.
(Estr. T. 16). Dedykacja Andrzejowi Hieronimowi Parysowi staroście Czerskiemu.  Analiza zycia ludzkiego z jego wadami, zaletami i grzechami osadzona na przykładach płynących z pracy Mateo Alemana, zatyt. Guzman de Alfarache, po raz pierwszy opublikowanej w Madrycie w 1599 roku; uważana za obszerne kazanie doktrynalne o grzechach społeczeństwa. Powieść była bardzo popularna w swoim czasie. Opublikowano wiele wydań, nie tylko w języku hiszpańskim, ale także w języku francuskim, niemieckim, angielskim, włoskim i łacińskim. Ens Gaspar (1570-1612) - niemiecki teolog protestancki, pisarz i tłumacz. Mieszkał w Lorich, żył i działał także w Holandii.  Przybrudz. i zaplamienia oprawy, pieczęcie i wczesne zapiski, slady zalania i przebarwienia niektórych kart przy końcu ksiązki. Rzadkie.


3000,00 PLN

 
   21   

EUROPOEISCHER Mercurius Historicus. 

Oder Glaubwürdige Historische Beschreibung aller und jeder denckwürdigsten Geschichte/Kriegs und Friedens/ Wahl und Krönungs/ Reichs und Deputation-Tags Handlungen/ so sich hin und wieder in Europa/ sonderlich im H. Röm: Reich/ und denenselben angräntzenden Königreichen und Herrschafften, Als/ Hispanien/ Franckreich/ Italien/ Hungarn/ Böhmen/ Schweden/ Polen/ Dännemarck/ Portugall/ Engelland/ Holland/ Siebenbürgen/ Wallachey und Türckey... Vom Jahr Christi 1617. biß auff das jetzige 1660. Jahr begeben und zugetragen. Ganz unpartheyisch und ohne Affecten also kurz verfasset. Franckfurt am Mayn 1660.  In Verlegung Georg Fickwirdts/Buchhändlers. (20 x 16 cm), s. [6], 614 (oraz):
FRIEDENS-Handlung zwischen der Kron Franckreich und Spanien/ welche durch den Herrn Kardinal Mazarin/ und den Herrn Dom Lousi de Haro, Ihrer/ der Aller Khristlichsten un Katholischen MajestätenGevollmächtigste/ in der Insul/ genant der Fasanen Insul auff den Fluß Bidaffoa, an den Pyrenaeischen Gränzen/ ist geschlossen und unterschrieben worden/ den 7. November. 1659. [Brak m.] (1660). [Brak Wyd.] (20 x 16 cm), s. 64 (oraz):
ANHANG Deß Europoeischen Mercurii Historici. Inhaltend: Beyde Friedens-Instrumenta/ Welche zwischen Ihrer Königl. Mayt. und Cron Polen/ auch deroselben Konfoederirten/ von einerund dann Ihrer Königl. Mayt. und Tron Schweden anderer Seiten/ wie auch zwischen Ihrer Königl. Mayt. und dem Reich Dennemarck/ und Ihrer Königl. Mayt. und Reich Schweden im Monat Majo/ diese 1660. Jahres berahmet und geschlossen worden. Nach dem rechten wahren Danziger und Coppenhagischen Originalen in Druck verfertiget. Franckfurt 1660. In Verlegung Georg Fickwirts Buchhändlers. (20 x 16 cm), s. [2], 56, współopr., opr. ppł. współcz.
(Estr. nie notuje). Pieczęć własn. i odręczna numeracja na karcie tyt. (karta tyt. w reprod.), rdzawe plamki  na kartach, ślady użycia ołówka w tekście. Zawiera opisy historyczne wszystkich pamiętnych wydarzeń dotyczących krajów europejskich w tym liczne informacje  poświęcono Polsce, inne opisywane kraje to: Hiszpania, Szwecja, Francja, Dania, Włochy, Wegry, Czechy, Portugalia, Anglia, Holandia i in. 


2900,00 PLN

 
   22    FREDRO Andrzej Maksymilian

Monita politico-moralia, et Icon ingeniorum. 

Editio Prima. Tyrnaviae 1751. Typis Academicis Soc. Jesu. (16,5 x 10,5 cm), s. 200, ozdobne inicjały, opr. sk. z epoki.
(Estr. T. 16). Karta tyt. w kolorze czerwono-czarnym; Krawędzie kart złoc. Niew,. otarcia grzbietu i uby
tek dolnej krawędzi okł., niew. ślady kornika, odręczne napisy na karcie tyt., niew. przybrudz. wyklejek i pojedynczych kart. Oprawa: brązowa skóra ze zdobieniami tłoczonymi i złoconymi w motywy roślinne; zdobienia wyblakłe i nieco przybrudzone, na grzbiecie szyldzik z napisami i inicjały ""J. C." Przestrogi polityczno - obyczajowe. Zbiór maksym dotyczących życia prywatnego i publicznego. Poradnik dla polityka i męża stanu, jedno z najpopularniejszych w XVII- XVIII- wiecznej Europie dzieł staropolskich. Książka doczekała się kilkunastu wydań i tłumaczeń na język niemiecki i francuski. (Wyd. 1: 1664). Andrzej Maksymilian Fredro herbu Bończa (1620-1679), kasztelan lwowski i wojewoda podolski, polski polityk, filozof i pisarz, nazywany polskim Tacytem. 


800,00 PLN

 
   23    FREDRO Andrzej Maksymilian

Staats- und Sitten-Lehren. 

Samt einer wesentlichen Abbildung der unterschiedlichen Gemühts-Beschaffenheiten. Aus dem Lateinischen ins Hochteutsche übersetzt. Frankfurt am Mayn 1698. In Verlegung Martin Hermsdorffs. (13,5 x 9 cm), s. [20], 448, frontispis w miedziorycie (sygn. J.J. Vogel sc.), opr. sk. z epoki, szyldzik, złoc. napisy i zdobienia na grzbiecie.
(Estr. T. 16). Krawędzie kart barwione. Otarcia oprawy, przybrudz. wyklejek, rdzawe plamki i zaplamienia na pojedynczych kartach. Przestrogi polityczno - obyczajowe. Zbiór maksym dotyczących życia prywatnego i publicznego. Poradnik dla polityka i męża stanu, jedno z najpopularniejszych w XVII- XVIII- wiecznej Europie dzieł staropolskich. Książka doczekała się kilkunastu wydań i tłumaczeń na język niemiecki i francuski. (Wyd. 1: 1664). Andrzej Maksymilian Fredro herbu Bończa (1620-1679), kasztelan lwowski i wojewoda podolski, polski polityk, filozof i pisarz, nazywany polskim Tacytem. Bardzo rzadkie niemieckie wydanie i tłumaczenie.


3600,00 PLN

 
   24    GALENUS Claudius, (STRUŚ Józef)

(Omnia, quae extant). Secunda, tertia [und] quarta classis. 

Materiam sanitatis conservatricem tradit. quae circa aerem: cibum, potum: somnum, vigiliam: motum, quietem: ... multis in locis ad Graecorum exemplarium fidem nuper emendata. (3 części w 1 wol.) Basileae 1561. In Officina Frobeniana, per Hieronymum Frobenium & Nicolaum Episcopium. (38 x 25 cm), k. [1], s. 222, k. [1]; s. 387, [1]; s. 446, [2], (w tym 3 karty tyt.), liczne winiety i inicjały w drzeworycie oraz 6 sygnetów drukarskich Frobena w drzeworycie, opr. deska sk. z epoki.
(Estr. T. 17 i 29). Najobszerniejsza i najcenniejsza, wydana przez Konrada Gesnera (1515-1565), edycja dzieł antycznego lekarza Galena. Tu oferujemy 3 części, z tego przez Graesse faworyzowanego wydania: „Il existe une derniere édition 'Basil. per H. Froben et Nic. Episcopium 1561-62. ... in-fol.' qu'on préfere a toutes les autres a cause des prolegomenes de Cnr. Gesner qu'on y a insérés". Pośród licznych opracowań medycznych zawartych w dziele, znajdujemy prace "De urinis" w tłumaczeniu i interpretacji Józefa Strusia (1510 - 1568), humanisty, tłumacza, nadwornego lekarza Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta, naukowca wsławionego badaniami tętna. Galen - właściwie Claudius Galenus (ok. 130 - 200 n.e.) - rzymski lekarz greckiego pochodzenia, wybitny anatom, utalentowany badacz i pisarz, jeden z najznakomitszych starożytnych lekarzy (po Hipokratesie). Wywarł olbrzymi wpływ na rozwój nauk medycznych w średniowieczu i odrodzeniu. Ślady zawilg. i kornika, wczesne wpisy i marginalia, karta przedtyt. z niew. ubytkiem dolnego narożnika; oprawa: deska, biała skóra ze ślepymi  tłoczeniami, na licu odciśnięta data "1604" oraz monogram "M. C. F. H" należący do doktora filozofii i medycyny Caspari Friderici Herbipolensis z Wurzburga o czym świadczy wpis z 1608 na karcie przedtyt. Zaplamienia i otarcia oprawy, szczeg. narożników, zachowana 1 klamerka metalowa. Bardzo rzadkie.


5000,00 PLN

 
   25    (GEOLOGIA Polski). GUETTARD, Jean-Étienne

Histoire de l'Académie Royale des Sciences. 

Annee M.DCC.LXII. Avec les Memoires de Physique, pour la meme Annee, Tires des Registres d cette Academie. T. 1 -2. Paris 1777. Chez Panckoucke. (17,5 x 10,5 cm),  s. VIII, 598; VII, [1], 601-1198, 28 sklad. miedziorytów na osobn. tabl. (w tym 3 mapy-plany), opr. sk. z epoki. złoc. napisy i zdobienia na grzbiecie.
(Estr. T. 17, tego tyt. nie notuje).  Znany francuski przyrodnik Jean-Étienne Guettard (1715-1786), w latach 1760-1762 prowadził badania przyrodnicze (geologiczne, meteorologiczne, botaniczne i inne) w Polsce. Wyniki jego badań wywarły znaczący wpływ na rozwój geologii w naszym kraju. Po powrocie do Francji, w jednym z najważniejszych naukowych pism XVIII-wiecznej Europy, tu oferowanych - „Histoire de l'Académie Royale des Sciences" - opublikował rozprawy na temat geologii i meteorologii polskiej, a mianowicie: „Sur les mines de sel de Wieliczka en Pologne"; „Mémoire sur la nature du terrein de la Pologne, et des minéraux qu'il renferme" (Partie 1-2); „Mémoire sur les mines de sel de Wieliczka en Pologne"; „Observations meteorologiques faites a Varsovie pendant les annales 1760, 1761 et 1762".  W wymienionych pracach geologicznych Guettard zawarł oryginalny opis i podział geologiczny ziem polskich, oparty na własnych obserwacjach terenowych i literaturze, pierwszą mapę geologiczną Polski („Carte mineralogique de Pologne") oraz jedne z pierwszych ilustracji skamieniałości. W pracy o kopalni soli w Wieliczce uczony przedstawił szczegółowy opis kopalni, rodzaje występujących soli, jak również przekrój przez kopalnię („Carte des mines de sel de Wieliczka"). Ostatnia praca przedstawia warunki klimatyczne w Polsce i wyniki obserwacji meteorologicznych. Francuskiemu uczonemu zawdzięczamy pierwszą mapę geologiczną Polski, opis kopalni soli w Wieliczce, rozmaite prace z zakresu paleontologii, botaniki, meteorologii i medycyny. Jego publikacje budziły ogromne zainteresowanie przyrodników polskich. Guettard korespondował m. in. ze Stanisławem Staszicem i Janem Jaśkiewiczem, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otarcia i niew. naddarcia opr., odręczny podpis i niew. przybrudz. na kartach tyt., rdzawe plamki na pojedynczych kartach, część mapy Paryża wychodzi poza krawędzie kart. Stan dobry. Bardzo rzadkie.


3000,00 PLN

 
   26    (GOŚLICKI Wawrzyniec Grzymała). Goslicii Laurentii Grimalii

De optimo senatore libri duo. 

In quibus Magistratuum officia, ciuium vita beata, Rerumpub. foelicitas explicantur. Opus plane aureum, summorum Philosophorum et Legislatorum doctrina refertum, omnibus Respub. rite administrare cupientibus, non modo utile, sed apprime necessarium. Accessit locuples rerum toto Opere memorabilium Index. (Wyd. 2). Basileae 1593. Apud Leonhardum Ostenium Impensis, Roberti Cambieri. (16,7 x 10 cm), k. [4], s. 290, k. [13]. (oraz)
VIGNIERIO Nicolao - De Venetorum excommunicatione, adversus Caesarem Baronium E. R. Cardinalem dissertatio. In qua, vera Excommunicationis ratio tum ex Sacra Scriptura, tum ex antiquis Ecclesiae Christianae monumentis breviter & dilucide demonstratur. Salmuri (Saumur) 1606. Prostant exemplaria apud Thomam Portav. Vaeneunt Amsteldami, apud Cornelium Nicolai. (16,7 x 10 cm), k. [2], s. 43, [1], współopr. opr. perg. z epoki.
1. (Estr. T. 17). Na wyklejce zapiska XIX-wieczna, blok książki nieco poluźniony. Stan dobry. Dedykacja dla króla Zygmunta Augusta.  Wawrzyniec Goślicki (1530-1607), sekretarz Zygmunta Augusta i Stefana Batorego, w 1568 roku opublikował w Wenecji dzieło swojego życia - "De optimo senatore libri duo", w którym przedstawił ustrój Rzeczypospolitej jako wzorzec państwa praworządnego. Senator doskonały to wzorowy mąż stanu, orientujący się w zasadach polityki, ekonomiki, znający ustawy i konstytucję własnego państwa i ustrój prawny innych narodów. W dziele tym Goślicki wyraził także pogląd o odpowiedzialności monarchy za swe czyny, podkreślał rolę senatu jako czynnika utrzymania równowagi politycznej między królem a szlachtą. Dzieło przeznaczone dla czytelników zachodnioeuropejskich zyskało sobie wielką popularność, doczekało się m.in. aż trzech różnych przekładów angielskich (w czasach Elżbiety I i Jakuba I), i ze zrozumiałych względów uległo konfiskacie i spaleniu. Można wszak w "Senatorze doskonałym" znaleźć tezy o służebnej wobec poddanych roli króla, o prawie oporu wobec tyranów, a także o tym, że wszyscy obywatele rodzą się równi i mają równe prawa. Mimo to Goślicki cieszył się w Anglii ogromną popularnością. Wspierający absolutyzm Elżbiety I Szekspir zainspirowany "Senatorem doskonałym" nadał w „Hamlecie" negatywnej postaci królewskiego doradcy charakterystyczne imię Poloniusz.  W 1733 r. ukazał się przekład Williama Oldiswortha, który był znany "ojcom założycielom" Stanów Zjednoczonych Ameryki, w szczególności Thomasowi Jeffersonowi - niektóre tezy "Deklaracji Niepodległości"  są niemal żywcem wyjęte z "Senatora doskonałego". Przez współczesnych traktat ten uważany był za nową zdobycz teorii politycznej, był sztandarowym przykładem piśmiennictwa republikańskiego. Tłumaczenie tytułu: "O doskonałym senatorze księgi dwie. W których dostojników obowiązki, szczęśliwy żywot obywateli, a Rzeczpospolitych powodzenie i dobrobyt są wystawione. Dzieło prawie złote, Najwyższych filozofów i ustawodawców nauką wypełnione, a dla wszystkich pragnących dobrze Rzeczpospolitą kierować nie tylko pożyteczne, lecz wprost konieczne". Bardzo ważne dzieło w kulturze europejskiej i niezwykle rzadkie.
2. Protestancki teolog Nicolas Vignier (ok. 1575-1645) studiował teologię w Lejdzie i pełnił funkcje ministerialne w królewskiej siedzibie Blois. Praca dotyczy ekskomuniki nałożonej przez papieża Pawła V (1552-1621) na Republikę Wenecką, która manifestowała swoją niezależność. W sporze tym, papieża reprezentował kardynał Cezary Baroniusz (wspomniany w tytule oferowanej dysertacji). Warto nadmienić, że konflikt m. papieżem a Wenecjanami miał wątek polski, a mianowicie król Zygmunt III opowiedział się za papieżem, zaś część magnaterii zaoferowała Wenecji pomoc wojskową w walce z armią papieską. Natomiast niektórzy bankierzy włoscy sponsorowali przywódców rokoszu - Mikołaja Zebrzydowskiego i Janusza Radziwiłła, co miało być wyrazem spisku między Wenecjanami a przywódcami rokoszu, mającego na celu zdetronizowanie króla. Rzadkie.
(Lit. m.in.:  Barwicka-Tylek I., Malczewski J.- Historia myśli ustrojowej i społecznej. Warszawa 2009).


6000,00 PLN

 
   27    GUTOWSKI Waleryan

Panegiryczne niektóre Dyskvrsy dvchowne y różne insze kazania, przy celnieyszym y obfitszym Audytorze, w kośćiołach zwłaszczá Krákowskich pewnych czásow miáne. 

Od Wielebnego Oyca ... Franciszkana. Náuk wyzwolonych y Pisma Swiętego Doktorá, prowincyey Polskiey Oycá y dźiśieyszego Kustodyey Krákowskiey Kusztosza. Zá roskazániem Przełożonych zakonnych od tegoż do druku teraz podane. Kraków 1675. W druk. dziedźiców Krzysztofa Schedla J. K. M. Typogr. roku Pańskiego. (20 x 15,5 cm), k. [19], s. 713, k. [22] Rejestr, herb i winiety w drzewor., opr. sk. z epoki.
(Estr. T. 17). Na karcie tyt. odręczny wpis: Sophie Potocka, oraz pieczęć "Biblioteka Tulczyńska". Zofia Potocka (1760-1822) była żoną Stanisława Szczęsnego Potockiego. Jej niezwykle bogate i pełne przygód życie sprawiło, że stała się bohaterką poematu "Sofiówka" Stanisława Trembeckiego. Na odwr. karty tyt. herb w drzewor. i przypis : Andrz. Trzebickiemu Bisk. krak. (po łacinie). Zawiera 30 kazań. "W kazaniu 9-tym dowodzi, że póki w Polsce domowe niezgody, póty niczego dobrego nie można się spodziewać. Kazania są przeplatane łaciną". (Estreicher). Gutowski Wojciech, imię zak. Walerian (1629 - 1693), telog i kaznodzieja. Oprócz kazania wygłoszonego w 1669 na sejmie koronacyjnym Michała Korybuta Wiśniowieckiego, opublikował dwa obszerne zbiory kazań (jeden z nich tu oferujemy), w których m.in. piętnował niedomagania życia społ., jak: zrywanie sejmów, nieposłuszeństwo królowi, konfederacje wojskowe, ucisk poddanych, niesprawiedliwość sędziów, i in. Ślady niew. zawilg., blok książki nieco poluźniony (szczeg przy grzbiecie), oprawa ozdobna ze ślepymi tłoczeniami. Stan dobry.  


2900,00 PLN

 
   28    HERBURT Jan

Statuta i Przywileie Koronne, z Łacińskiego ięzyka na Polskie przełożone, nowym porządkiem zebrane y spisane. 

Przez Jego M. Pana Jana Herborta z Fulsztyna, Kastellana Sanockiego Staroste Przemysłskiego etc. (Wyd 1, polskie). Kraków 1570. W drukarni Mikołaia Szarffenberga, Mieszczanina y Biblioipole krakowskiego.  (32 x 22 cm), k. [8], s. 797, k. [7], 1 tablica skład. w drzeworycie (obrady sejmu), opr. sk. (XIX w.).
(Estr. T. 18). Pierwszy zbiór praw Królestwa Polskiego autorstwa historyka i prawnika Jana Herburta (1524-1577), sekretarza króla Zygmunta Augusta. Zawiera: Przywileje koronne; O zjednoczeniu księstw koronie polskiej podległych; O Wielkim Księstwie Litewskim; O ziemi Inflantskiej; O księstwie Pruskim; Oświęcimskim i Zatorskim; O księstwie Kijowskim; O ziemi Sandomierskiej; Bełzkiej; Podlaskiej; Wołyńskiej. (Estreicher). W kontekście roku wydania dzieła, warto wspomnieć, że na stronie 682, autor zdążył odnotować bardzo ważny akt prawny jakim była Unia lubelska, będąca porozumieniem pomiędzy stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1 lipca 1569 roku. W jej wyniku powstało państwo znane w historiografii jako Rzeczpospolita Obojga Narodów. Dzieło bardzo cenne, a w tłumaczeniu polskim niezwykle rzadkie. Stan zachowania: Brak 2-óch pierwszych kart (w miejsce których wmontowano fachowo wykonane reprodukcje); 13 kart z dorabianymi marginesami z niew. szkodami dla tekstu (tj. 3 karty przedmowy, s.1/2, oraz 9 ostatnich kart); ca. 60 kart z uzupełnionym dolnym marginesem lub narożnikiem - uzupełnienia wyk. fachowo bez wpływu na estetykę książki. Obecny w książce, bardzo rzadki drzeworyt ukazujący obrady sejmu z podklejeniami i uzupełnieniami ubytków. Ślady niew. zabrudzeń, niew. zawilg. i niew. zaplamień. Marginalia i zapiski z epoki. Blok książki nieco poluźniony.  Oprawa z XIX w.: brązowa skóra z tłoczonym wizerunkiem Orła Polskiego na tarczy herbowej zwieńczonej koroną, w narożnikach 4 rozety, na tylnej okładce mało wyraźny odcisk herbowy. Niew. otarcia. Stan dobry.  Bardzo rzadkie.


24000,00 PLN

 
   29    (HEWELIUSZ Jan..)

Acta Eruditorum anno MDCLXXXIII publicata [...]. 

Nr VII. Lipsiae 1683. [Brak Wyd.] (21,5 x 17,5 cm), s. 265-312, 3 miedzioryty na osobn. tabl. (w tym 1 skł.), opr. perg. współcz. 
(Estr. T. 19). Niew. otarcia i przybrudz. opr., zażółcenie kart, poza tym stan dobry. Egz. zawiera m.in pierwodruk rozprawy "Succinta HISTORIOLA de tribus Conjunctionibus magnis, Saturni scilicet, Jovis, nec non Martis GEDANI, Exeunte Anno 1682, & initio Anni 1683, ad 28 Mai st. n. usque" o wielkiej konjunkcji trzech planet: Saturna, Jowisza i Marsa, zaobserwowanej przez Heweliusza w Gdańsku na przełomie roku 1682/83 (s. 290-298). Acta Eruditorum, (dosłownie z łac. akta uczonych), pierwsze na ziemiach niemieckich czasopismo naukowe ukazujące się w Lipsku w latach 1682-1782. Publikowano w nim prace oraz recenzje badań i osiągnięć naukowych najwybitnijeszych umysłów ówczesnej Europy. Teksty dotyczyły m.in. prawa, medycyny, fizyki, chemii, astronomii, matematyki, historii i geografii. 


1500,00 PLN

 
   30    (HEWELIUSZ Jan..)

Acta Eruditorum anno MDCLXXXIII publicata [...]. 

Nr VIII. Lipsiae 1683. [Brak Wyd.] (21,5 x 17,5 cm), s. 313-368, 1 miedzioryt w tekście, opr. perg. współcz. 
(Estr. T. 19). Niew. otarcia i przybrudz. opr., zażółcenie kart, poza tym stan dobry. Egz. zawiera m.in pierwodruk pracy Jana Heweliusza "Observationes Circa nonnullas Occultationes Fixarum Gedanii Anno 1683 habitae" (s. 350-354), wraz z ilustrującym ją miedziorytem, a poświęcona okultacjom stałym  (widome przejście pobliskiego ciała niebieskiego przed innym ciałem niebieskim) na podstawie obserwacji w Gdańsku w roku 1683. Acta Eruditorum, (dosłownie z łac. akta uczonych), pierwsze na ziemiach niemieckich czasopismo naukowe ukazujące się w Lipsku w latach 1682-1782. Publikowano w nim prace oraz recenzje badań i osiągnięć naukowych najwybitnijeszych umysłów ówczesnej Europy. Teksty dotyczyły m.in. prawa, medycyny, fizyki, chemii, astronomii, matematyki, historii i geografii. 


1500,00 PLN

 
   31    HOVELIUS Johann

Oratio Funebris Memoriae ac Honori Potentissimi Herois Magni Gustavi Adolphi, Suecorum, Gothorum, Wandalorumque Regis etc. Scripta et publice dicta in Rigensium Gymnasio 

a Johanne Hovelio M. D. et Profess. Gymnasii. Rigae Livonium 1634. Typis Gerhardi Schroeder.  (18,5 x 14 cm), s. [32], karta tyt. w drzeworyt. bordiurze, okł. brosz. wtórna.
(Estr. T. 18).  Hovelius Johann (1601-1652), prof. nauk przyrodniczych, lekarz. Studiował w Królewcu, Rostoku i Leiden.  W 1621 r. Gustaw Adolf zdobył Rygę i mieszkańcy miasta złożyli mu hołd.  Oferowana praca zawiera mowe pochwalną na cześć króla Gustawa Adolfa. Ślady zawilg. i zaplam. Stan dobry.


950,00 PLN

 
   32    (HOZJUSZ Stanisław)

Confessio catholicae fidei christiana: vel potivs explicatio quaedam confessionis, 

a patribus factae in synodo prouinciali quae habita est Petrikouiae Anno domini millesimo, quingentesimo quinquagesimo primo, mense Maio congregatis. Parisiis 1560. Apud Claudium Fremy, via Jacobaea ad insigne sancti Martini. (17,5 x 12 cm), k. [28], k. 305, ops. psk. wtórna.
(Estr. T. 18). Dedykacja dla króla Zygmunta Augusta. "Kart jest więcej, bo liczbowanie zmylone. Po karcie 296 idzie k. 267 i tak dalej do końca. Na końcu dzieła przenośnik: Tomus. Na końcu karty 304 stoi: Finit tomus primus confessiones Catholicae Regni Poloniae. Karta 275 wybita: 175" (Estreicher). Opisywane tu "Wyznanie wiary katolickiej" (wyd. 1: 1553) to najbardziej poczytne dzieło Hozjusza (za jego życia wydane w wielu językach) i jedno z najważniejszych narzędzi w walce z reformacją. Hozjusz S. (1504-1579), biskup warmiński i kardynał, jeden z najznamienitszych przedstawicieli kościoła XVI wieku, wysuwany przez niektórych kardynałów (w 1565 r.) jako kandydat na papieża. Wczesny wpis własn. na karcie tyt., wszystkie karty rubrykowane, ślady niew. zawilg., brzegi kart złocone; oprawa psk. (XVIII-wieczna?), grzbiet 5-cio polowy, złocone podkreslenia zwięzów wypukłych, czerwony szyldzik ze złoc. napisami. Estreicher lokalizuje tylko jeden egzemplarz w BJ. Rzadkie wydanie.


3900,00 PLN

 
   33    (HOZJUSZ Stanisław)

De Expresso Dei Verbo Libellvs His Temporibvs accomodatissimus. 

Ab Authore recens auctus et recognitus. Item Dialogvs trimembris, isque elegantissimus, hac aetate perneeessarius, De communione sacrae Eucharistiae sub vtraque specie. De Sacerdotū coniugio. Deque Sacro vulgari lingua celebrando. Authore Reuerendis. D. Domino Stanislao Hosio Episcopo Varmiensi. Cum indice copiosissimo. Antverpiae 1561. In aedibus Ioannis Stelsij sub Scuto Burgundiae. Cum Priuilegio. (13 x 7,5), k. 173, k. [13], opr. sk. z epoki.
(Estr. T. 18, tego wydania nie notuje). Dedykowane królowi Zygmuntowi Augustowi. "De expresso Dei Verbo przedstawia statyczny wzór osobowy bojownika kontrreformacji, idealnego egzegety, proponując przy tym czytelnikowi zbiór wskazań dotyczących moralności czy obyczajów wynikających z katolickiego Credo" (M. Gołębiowski) Niew. ślady zażółceń i zawilg. Na marginesie kilkunastu ostatnich kart ślad po korniku. Oprawa: brązowa skóra z tłoczeniami na licu i grzbiecie. Przetarcia oprawy i nadpęknięcia przy grzbiecie. Hozjusz S. (1504-1579), biskup warmiński i kardynał, jeden z najznamienitszych przedstawicieli kościoła XVI wieku, wysuwany przez niektórych kardynałów (w 1565 r.) jako kandydat na papieża. Niew. ślady zażółceń i zawilg. Na marginesie kilkunastu ostatnich kart ślad po korniku. Oprawa: brązowa skóra z tłoczeniami na licu i grzbiecie. Przetarcia oprawy i nadpęknięcia przy grzbiecie. Rzadkie.  Lit.: Michał Gołębiowski - De expresso dei verbo Stanisława Hozjusza. Pomiędzy teologicznym a świeckim piśmiennictwem ukazującym wartości katolickiego egzegety - próba analizy.


2900,00 PLN

 
   34    JAN (Joannes) a S. Vladislao

Isagoge Agiographica. 

Seu Introductio Brevis In Studium, & Notitiam Divinae Scripturae, In gratiam illorum, qui studio Sacrarum Literarum dant operam, in eoque proficere volunt, Manum porrigente amplissima, ac selectissima Sanctorum Patrum, & praecipuorum, ac probatiorum Sanctae Ecclesiae Catholicae Authorum doctrina, Instituta per (...). Gedani (Gdańsk)1761. Literis Hartmannianis. (20,5 x 17 cm), s. [12], 500, [62], zdobienia , opr. płsk. z epoki. 
(Estr. T. 18). Praca teologiczna polskiego zakonnika, karmelity, książka zawiera krótki wstęp do badań i znajomości Pisma Świętego, napisana dzięki tym, którzy poświecają się badaniu literatury sakralnej. Zawiera także nie notowany przez Estreichera Catalogus Commentatorum in Sacram Scripturam ex Ordine Carmelitarum oraz wymieniane są liczne polskie nazwiska. Otarcia opr., naddarcia i ubytki górnej krawędzi grzbietu, rdzawe plamki na wyklejkach i kartach, przybrudz. wyklejek, odręczne notatki na karcie zatyt. Rzadkie.


1500,00 PLN

 
   35    (JONSTON Jan)

Naturae constantia, seu Diatribe in qua per posteriorum temporum cum prioribus collationem, 

Mundum, nec ratione sui totius nec ratione partium, universaliter et perpetuo in pejus ruere ostenditur. Amsterdami 1632. Apud G. Blaeu. (11 x 6,5 cm.), s. [6], 182, opr. sk. z epoki, złoc. napisy i zdobienia na grzbiecie.
(Estr. T. 18). Dedykacya do Andrzeja i Rafała Hrabiów, z Leszna Leszczyńskich, oraz do Jerzego z Konar Słupeckiego, kasztelanica Lubelskiego, datowana z Leydy tegoż roku. ... Celem tego pisma Jonstona jest pokazać, że ze wszech względów świat, to jest ziemia nasza i jej stworzenia, wcale się nie nakłaniają do jakiegoś powszechnego upadku i zniszczenia jak to wielu bardzo utrzymywało. Anglik Jerzy Haukwill Doktor Teol. wydał w tej materyi obszerny traktat po angielsku, który Jonston przetłumaczył i przelał swoim sposobem na język łaciński. ..." (Estreicher). Przekład polski Maria Stokowska pt. "O stałości natury", Warszawa 1960. PAN. Jan Jonston (1603-1675), polski przyrodoznawca, historyk, a także filozof, pedagog i lekarz. Europejską sławę zyskał dzięki pracom z dziedziny historii naturalnej. 
Tylna okładka luzem, otarcia i niew. przybrudz. opr. i wyklejek, odręczne notatki na wyklejkach, rdzawe plamki na pojedynczych kartach, błędna numeracja - po stronie 160 następuja strona 179 (tekst ciągły). Rzadkie. 


1400,00 PLN

 
   36    (JONSTON Jan)

Sceleton Historiae Universalis Civilis et Ecclesiasticae. 

Res praecipuas, ab orbe Condito ad annum 1633 gestas brevissime exhibens, concinnatum. In usum Gymnasii Comitatus Lesznensis a J. J. S. P. (Wyd. 1). Lugduni Batavorum 1633. Ex Officina Jacobi Marc. Typis Wilhelmi Christiani. (12,5 x 7 cm), k. [8], s. 248, k. [1], opr. perg. z epoki.
(Estr. T. 18). "Ded. Juventuti in Gymnasio Lesznensi, principi Vladislao Comiti de Leszno palatinidae Belzensi nec non Alex Schlichting, de Bukowiec Supremi terrae Wschouens, judicis filio" (Estreicher). Rzadkie pierwsze wydanie zarysu historii powszechnej świeckiej i kościelnej. Jan Jonston (1603-1675), polski przyrodoznawca, historyk, a także filozof, pedagog i lekarz. Europejską sławę zyskał dzięki pracom z dziedziny historii naturalnej. Dwa exlibrisy na wyklejkach, praca poprzedzona 25 czystymi kartami, 4 nieliczb. karta z niew. przedarciem, karta tyt. w kolorze czerwonym i czarnym; oprawa perg. z epoki, brzegi kart barwione. Stan dobry.


2800,00 PLN

 
   37    JONSTON Jan

Thaumatographia naturalis, in decem classes distincta in quibus admiranda 

I. Coeli. II. Elementorum. III. Meteororum. IV. Fossilium. V. Plantarum. VI. Avium. VII. Quadrupedum. VIII. Exanguium. IX. Piscium. X. Hominis.  Amsterdam 1661. Apud Ioannem Ianssonium.  (13,7 x 7,5 cm), k. [6], s. 498, [4]. (oraz)
(EUCLIDE; MELDER Christian) - Euclidis elementorum sex priores libri Recogniti Opera Christiani Melder. Matheseos Prof. Lugd. Batav. & Amst. [Leyde & Amsterdam] 1673. Apud Daniel, Abraham & Adrian Gaesbeeck. K. [3], s. 306, frontispis w miedziorycie, liczne drzeworyty geometryczne w tekście, współopr., opr. perg. z epoki.
1. (Estr. T. 18). Wpis własn, ślady niew. zawilg. Stan dobry. Rozpoczyna dedykacja dla Janusza i Bogusława Radziwiłłów. Trzecie wydanie (wyd.1: 1632) znanego dzieła o poznaniu natury, podzielonego na 10 części, a to: I. Gwiazdy, II. Żywioły, III. Meteory, IV. Minerały, V. Rośliny, VI. Ptaki, VII. Zwierzęta czteronożne, VIII. Owady, IX. Ryby, X. Ludzie. Jonston J. (1603-1675), znakomity przyrodnik, lekarz i filozof polski XVII wieku. Pochodził z rodziny szkockiej, urodzony w Szamotułach, większość życia spędził w Lesznie na posadzie u Bogusława Leszczyńskiego. 2. "Elementy" matematyka greckiego Euklidesa (365-270 p.n.e) są pierwszą próbą aksjomatycznego ujęcia geometrii i były podstawowym podręcznikiem geometrii do XIX wieku; tu w opracowaniu Christiana Meldera, profesora matematyki na uniwersytecie w Leiden, zilustrowane wieloma figurami  geometrycznymi. Pieczęcie, ślady zawilg., zapiski na wyklejce. Praca Jonstona występuje jako druga w bloku książki. Rzadkie.


1600,00 PLN

 
   38    KALDENBACH Krzysztof, WOLDER Martin

Concionum ... Cursus annuus, quas cedente hoc spatio, Regiomonti Borussorum in templo Plaeopolitano super Evangeliis anniversariis, 

Decalogo item, & historia Passionis aliisque; textibus sacris habuit factus e Diacono antistes. Excepit ... Sumptibus Petri Hendelii. Regiomonti (Królewiec) 1641. Ex Typographia Johannis Reusneri. (20,5 x 16 cm), k. [7], s. 693, [3], frontispis w miedziorycie, opr. perg. z epoki.
(Estr. T. 19). Martin Wolder (1599-1657), diakon, pastor luterański w Królewcu. Kaldenbach Krzysztof (1613 w Świebodzinie -1698), poeta; autor utworów poet. o charakterze okolicznościowym, a także przemówień i librett operowych; uważając się za Ślązaka, w swej twórczości wyrażał sympatię do Polski i zainteresowanie jej kulturą, przekł. pieśni J. Kochanowskiego. Ślady niew. zabrązowień, na karcie tyt. wpis własn., na karcie przedtyt. obszerna zapiska z epoki.


1400,00 PLN

 
   39    KARPIŃSKI Hyacinto

Compendium Orthodoxae Theologicae Doctrinae ab Archimandrita, 

qui nunc praeest Monasterio S. Cyrylli Bieloiczerensis Hyacintho Karpiński concinnatum.
Lipsiae  1786. Ex Officina Breitkopfia MDCCXXXVI.  (20,5 x 12,5 cm), s. VIII, 224, [6], VII, [1], opr. sk. z epoki.
(Estr. T. 19, tego wydania nie notuje). Kompendjum prawosławnej teologii Archimandryty przewodniczącego Manastyrowi Świętego Cyryla Biełozierskiego w mieście Kiriłłow, w obwodzie wołogodzkim. Ślady zawilg., pieczęcie, brak przedniej wyklejki, otarcia oprawy. Stan dobry.


600,00 PLN

 
   40    KECKERMANN Bartłomiej

Systema logicae tribus libris adornatum, pleniore Praecognitorum methodo, 

et Commentariis scriptis ad praecaeptorum illustrationem et collationem cum doctrina Aristotelis, atque aliorum tum veterum, tum recentium logicorum sententiis ac disputationibus, a Bartholomaeo Keckermanno Dantiscano, Philosopbiae in Gymnasio Patrio professore. Editio ultima prioribus correctior, Cum rerum et verborum indice locupletissimo. Francofurti 1628. Apud Joannem Stöckle M.DC.XXVIII. Cum Gratia et Privilegio S. Caesar. Maiest. ad decennium. (16,5 x 10,5 cm), k. [12], s. 595, [1], k. [26]. (oraz)
Resolutio Systematis Logici Majoris in tabellas pleniores quam antehac fuerunt. Francofurti 1631. Apud Joannem Stöckle Anno M.DC.XXXI. (16,5 x 10,5 cm), s. 47, [1], współopr., opr. sk. wtórna. 
(Estr. T. 19). Stan dobry.  Keckermann Bartłomiej (ca 1572-1609) - gdański filozof i pedagog, teolog kalwiński, reformator gdańskiej oświaty w duchu humanizmu. W latach 1602-1609 był profesorem filozofii Gimnazjum Akademickiego w Gdańsku. Zajmował się historią logiki i teorią historii. Pochowany w Kościele św. Trójcy w Gdańsku. Te dzieła zawierają wykłady z logiki, przedstawione w Gimnazjum Gdańskim. Ślady niew. zawilg. i kornika (szczeg. widoczny w Indeksie), exlibris na tylnej wyklejce, świeża wyklejka z przodu. Estreicher lokalizuje tylko jeden egzemplarz w BJ. Rzadkie


2900,00 PLN

 
   41    KOJAŁOWICZ (Wojciech) Wiiuk

Historiae Lituanae. 

Pars prior: De Rebus Lituanorum ante susceptam Christianam religionem conjunctionemque Magni Lituaniae Ducatus cum Regno Poloniae, libri novem; Auctore ... (Gdańsk) Dantisci 1650. Sumpt. G. Försteri. Cum Privilegio S. R. M. Poloniae et Sveciae. (22 x 16,5 cm), k. [5], s. 399, [1]; frontispis w miedziorycie. (oraz).
Pars altera: Seu de rebus Lituanorum a conjunctione Magni Ducatus cum Regno Poloniae ad unionem eorum dominiorum, libri octo. Antwerpia 1669. Apud Jacobum Meursium. (22 x 16,5cm), k. [12], s. 496, opr. psk. (T. 1 - 2 w 1 wol.)
(Estr. T. 19). Tytuł umieszczony w rycinie frontispisowej przedstawiającej dwóch rycerzy przy kolumnach. Część pierwsza dedykowana Kazimierzowi Leonowi Sapiesze. W części drugiej karta tyt. w kolorze czarnym i czerwonym oraz dedykacja Kazimierzowi Janowi Sapiesze. Cześć 1 obejmuje historię Litwy od czasów przedchrześcijańskich do panowania Władysława Jagiełły. Część 2 opisuje dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego od czasów Skirgiełły do śmierci króla Zygmunta Augusta w 1572 roku. Historia Litwy to najważniejsze dzieło Kojałowicza. Z braku źródeł dotyczących Litwy (zawartych w tajnym archiwum krzyżackiem w Królewcu), autor oparł swoje dzieło na kronice Stryjkowskiego. Kojałowicz W.W. (1609 - 1677), jezuita, najlepszy dziejopis Litwy. Fundator domu jezuickiego w Kownie. Rektor Kollegium Wileńskiego i Akademii. Frontispis, karta tyt. i ostatnia karta poprawiane, ślady niew. zaplam., wczesny wpis na frontispisie, szycie grzbietu współcz. Stan więcej niż dobry. Bardzo rzadkie w komplecie.


16000,00 PLN

 
   42    (KRASICKI Ignacy)

Kalendarz obywatelski przez X[ięcia]. B[iskupa]. W[armińskiego]. 

(Wyd. 1). Warszawa 1794. Nakł. i drukiem Michała Grölla Księgarza Nadwornego J. K. Mci. (15 x 9,5 cm), s. 64, winiety w drzeworycie, opr. ppł. wtórna. 
(Estr. T. 20). Kalendarz z podziałem na miesiace, a w tych daty ważniejszych wydarzeń z historii Polski, autorstwa  Ignacego Krasickiego (1735-1801), poety, prozaika, tłumacza i dramatopisarza.  Niew. ślady przybrudz. karty tyt. i ostatniej. Na wyklejce exlibris, na karcie tyt. pieczęć własn. i podpis., na marginesach kart zapiski ołówkiem. Stan dobry.


700,00 PLN

 
   43    (KRASICKI Ignacy)

Monacho-Machia czyli woyna Mnichow. 

B. m. w. 1778. B. w. (U Grölla).  (17 x 9,8 cm), s. 77, [1], winiety w drzeworycie. (oraz)
 - Anti-Monachomachia w sześciu pieśniach. B.m. b.r. (Wyd. 1). (Warszawa 1780). B.w. (M. Gröll). 8, s. 74. współopr., opr. psk.  epoki. 
(Estr. T. 20). Pieczęcie oraz odręczny obcy wpis "Ignacy Krasicki". Wyklejki świeże. Oba utwory wyszły anonimowo. Monachomachia, najgłośniejszy utwór literacki Autora (wyd. 1 ukazało się w tym samym roku) jest utworem heroikomicznym o walce pomiędzy mnichami dwóch zakonów: karmelitów i dominikanów. Przedstawienie sporu mnichów w utworze naznaczone jest groteskowym humorem. Odpowiedzią na głosy krytyki powstała Antymonachomachia - „Autor stworzył ją jako pozorne przeciwieństwo "Monachomachii', dokonując w sposób ironiczny pochwały życia zakonników. Treścią poematu jest historia klasztoru, do którego wiedźma podrzuca egzemplarz ‚Monachomachii', która wywołuje oburzenie mnichów". Rzadkie.


1500,00 PLN

 
   44    KROMER Marcin

De origine et rebus gestis Polonorum Libri XXX. 

Adiecta est in fine, eiusdem autoris funebris Oratio, Sigismundi Regis vitam compendiose complexa. Cum Caes. Maiest. gratia & privilegio ad annos decem. (Wyd. 1). Basileae 1555. Per Joannem Oporinum. (36 x 23,5 cm), k. [4], s. 702, k. [20], karta tyt. (Orzeł polski) oraz 2 całostr. drzeworyty (portrety królów), inicjały. (oraz)
CURTIUS Rufus Quintus - De Rebus Gestis Alexandri Magni, Regis Macedonum Opus, ita demum emendatum, atque illustratum, ut posthac uix quicquam in eo desiderari possit. ... Accesservnt enim antehac nunquam uisa, Dvorvm in principio librorum, qui desiderantur, Supplementum compendiosum : Finis in quinto libro, Atq fragmentorum in decimo restitutio ... Omnia summa fide atq diligentia ... congesta, per Christophorum Brunonem... Basileae 1545. In Officina Frobeniana. (Kolofon: Basileae, Apvd Hiernnymvm Frobenivm Et Nicolavm Episcopivm, Mense Martio, An. MDXLV). (36 x 23,5 cm), k. [4], s. 171, [1], k. [6], 2 drzeworyty całostr. w tekście, sygn. druk. w drzeworycie oraz inicjały, współopr., opr. deska, sk. z epoki.
1. (Estr. T. 20). Pierwsze wydanie jednego z najważniejszych dzieł historycznych. To fundamentalne dzieło zatyt. „De origine et rebus ..." (O pochodzeniu i sprawach Polaków) zostało napisane piękną i wytworną łaciną, ukazywało wielkość Państwa Polskiego i głosiło jego chwałę. Kronika pełna jest opisów krwawych starć władców, bitew i wojen, które czasem ustępują miejsca uwagom dotyczącym zaskakująco mroźnej zimy, niezwykle gorącego lata lub narodzinom dwugłowego cielęcia. Wielka polityka i świat zwierząt nie wypełniają jednak wszystkich stronnic kroniki, autor stara się sięgać w przeszłość głębiej, szukając przyczyn nieszczęść spadających na kraj i tłumacząc uwidaczniający się w zachwianiu równowagi w przyrodzie gniew Boga działaniami ludzi, ich żądzą władzy i brakiem umiarkowania. Dzieło to stanowiło przegląd dziejów polskiego narodu i państwa od czasów najdawniejszych do 1506 r. i było podzielone na trzydzieści ksiąg, z których każda poświęcona była określonej epoce, ograniczonej panowaniem jednego albo kilku polskich monarchów. Duża wartość historyczna dzieła opiera się na wykorzystaniu przez autora licznych dokumentów i takich źródeł jak kronika Galla Anonima. Pracę ozdobiono drzeworytami, na karcie tyt. zamieszczono duży wizerunek Orla Białego [z literami "SA" (Sigismundus Augustus)] na tarczy herbowej zwieńczonej koroną, na odwrocie karty tyt. portret króla Zygmunta Augusta, a następnie dedykacja temuż królowi; na stronie 673 dedykacja dla króla Zygmunta I, a na odwrocie jego portret. Kronika Kromera była wydawana po łacinie pięciokrotnie - oprócz pierwszej edycji z 1555 r. również w latach 1558, 1568, 1582 i 1589 - za każdym razem poza granicami Polski w najznamienitszych drukarniach europejskich w Bazylei i Kolonii. Kromer ciągle zmieniał i uzupełniał tekst dzieła, samodzielnie przygotowywał go do ponownych wydań. W 1562 r. został opublikowany niemiecki przekład, a w 1611r. - polskie tłumaczenie Marcina Błażewskiego. Aż do schyłku XVIII w. ujęcie dziejów Polski, przedstawione w dziele Kromera, było uznawane za kanon dziejopisarski, wzór dla wielu pokoleń historyków różnych krajów. Marcin Kromer herbu Kromer (1512 - 1589), humanista, historyk i pisarz okresu renesansu, dyplomata; od 1579 biskup warmiński, jeden z przywódców polskiej kontrreformacji, pisał po polsku i po łacinie. W 1545 roku został sekretarzem królewskim Zygmunta Augusta. W 1552 roku za prace historyczne o Polsce otrzymał od króla nobilitację. Niew. ślady zalania zewnętrznego marginesu, nieliczne ślady kornika. Stan więcej jak dobry. Bardzo rzadkie.  2. Rzecz o Aleksandrze Wielkim. Cenione wydanie również pod kątem uwag, komentarzy i przypisów oraz właściwego wyboru tekstów. Christoph Bruno (zm. 1606), tłumacz i wydawca. Niew. ślady zalania zewnętrznego marginesu, nieliczne ślady kornika. Na karcie tyt. przetarte odręczne wpisy. Stan dobry. Oprawa z epoki: deska, biała skóra ze ślepymi tłoczeniami, zwięzy wypukłe, grzbiet 5-cio polowy, napisy na grzbiecie, na tylnej wyklejce wpis własn., niew. ubytek przedniej wyklejki, dwie metalowe klamerki zacgowane. Zabrudzenia, zaplam. i otarcia oprawy, szczeg. na krawędziach. Stan dobry. Dzieło Kromera występuje jako drugie w bloku książki. Rzadkie. Lit. Anna Mikołajewska - Silva rerum. 2013. Staropolskie kompendia wiedzy. Red. Iwona M. Dacka-Górzyńska, Joanna Partyka. W-wa 2009.


22000,00 PLN

 
   45    (KRUGER Piotr)

Uranodromus Cometicus. 

Ein ausführlicher Tractat vom grossen Cometen des 1618 Jahrs, darinnen seine Erscheinung und Lauf, seine Höhe von der erden und andere daraus folgende sachen durch astronomische rechnung dargethan, und seine Bedeutungen durch gebührliche muthmassung gesucht werden. Neben eiugefugtem Discurs von Cometen in gemein, beschrieben von M. Petro Crügero, Königl. Stadt Dantzigk Mathematico. Dantzigk (Gdańsk) 1619. Gedrukt und Verlegt durch Andream Hünefeldt. (20,5 x 15,5 cm), k. [2], s. 144, [2], liczne figury i diagramy astronomiczne w drzeworycie w tekście. (oraz)
Die Andere APOLOGIA Der Stände deß Königreichs Böheimb, so den Leib vnd Blut vnsers Herrn vnd Heylands Jesu Christi vnter bey der Gestallt empfahen : Auß der Böhmischen Sprach in die Teutsche versetzt. Vnd allen Liebhabern der Wahrheit Teutscher Nation zum besten in Truck verfertiget. Erstlichen Gedruckt in der alten Statt Prag (Praga 1619). Durch Jonathan Bohutsky von Hranitz. (20,5 x 15,5 cm), s. 505, [1], k. [3], 2 drzeworyty na karcie tyt. (awers, rewers), współopr., opr. perg. z epoki. 
1. (Estr. T. 20). "Przypis burmistrzom i Radzie miejskiej Gdańskiej" (Estreicher). To niezwykle rzadkie dzieło (w tłum.pol.): „Szczegółowy trakt o wielkiej komecie z 1618 roku, której pojawienie się i bieg, wysokość od ziemi i inne wynikające z niej rzeczy są ukazane poprzez obliczenia astronomiczne ..." - było przejawem ogromnego zainteresowania kometą z 1618 roku. O tym wydarzeniu powstało w krótkim czasie ponad 120 traktatów (w tym liczne w Polsce m.in. Jakuba Naymana, Mateusza Bembusa czy Andrzeja Żędzianowskiego). Kruger podobnie jak wielu innych widział w pojawieniu się komety zapowiedź ważnych, często nieszczęśliwych wypadków, jak wojny, plagi i śmierć. Jakiego charakteru miały to być wydarzenia, zależało od prędkości komety na niebie, jej koloru, wyglądu, pozycji w stosunku do innych planet, kierunku ogona i jego kształtu. Oprócz znaczeniami astrologicznymi komet, Kruger zajął się również fizyką komety, uważając, że jest ona ciałem "superksiężycowym", a fundamentalnym na to dowodem było to, że kometa szybowała wysoko nad księżycem, w niebiosach.  „W ciągu całego miesiąca" zauważył Kruger, „Ta kometa ledwo minęła ćwierć koła, a jej codzienny postęp nigdy nie osiągnął 4 stopnie. Podczas gdy księżyc biegł codziennie przez 13 stopni motu proprio". Ostatecznie, według Krugera, komety były zbudowane z „materii niebieskiej", a nie ziemskiej, dlatego głównym celem komet było ostrzeganie i przekazywanie znaków. Na odwrocie karty tyt. wykaz 20 rozdziałów. Piotr Kruger (1580 Królewiec - 1639 Gdańsk), matematyk, astronom. Uważany za najwybitniejszego astronoma Rzeczypospolitej 1. połowy XVII wieku. Początkowo zwolennik geocentryzmu, przejął ideę Mikołaja Kopernika. Jako pierwszy obliczył szerokość geograficzną Gdańska (54° 22'), sporządził wiele map Gdańska i jego okolic. Zapisał się również w historii jako nauczyciel najwybitniejszego gdańskiego astronoma, Jana Heweliusza. Dał mu solidne podstawy matematyki i astronomii potrzebne do kontynuowania nauki. Ślady niew. zabrązowień, karta tyt. w kolorze czarnym i czerwonym.  Oprawa pergaminowa z niewielkimi zabrudzeniami i otarciami. Stan b. dobry. Oferowane dzieło Piotra Krugera, jednego z najwybitniejszych astronomów polskich po Koperniku i Heweliuszu, należy do niezwykle rzadkich dzieł astronomiczno-astrologicznych XVII wieku, a może do najrzadszych. Estreicher lokalizuje jedynie 1 egzemplarz w BJ. 2. Praca z dziedziny dyplomacji i historii Królestwa Czeskiego, której adresatem są Niemcy. Zawiera oprócz opisu historycznego, publikacje dokumentów dyplomatyczno-prawniczych. Zawiera liczne odniesienia do Ziemi Śląskiej w tym Kłodzka. Ślady zabrązowień i zaplamień, niew. ślady kornika. Oprawa: czerwony pergamin, ślady po sznurkach wiążacych; otarcia oprawy. Stan dobry. Praca Piotr Krugera zamieszczona jest jako druga w bloku książki. 


24000,00 PLN

 
   46    LACOMBE (Jakób)

Abrege chronologique de l`histoire du Nord, 

ou des etats de Dannemarc, de Russie, de Sude, de Pologne, de Prusse, de Courlande &c, &c. Avec Des Remarques particulieres sur le genie, les moeurs, les usage de ces Nations; sur la nature & les productions de leurs climats. Ensemble Un precis historique concernant la Laponie, les Tartares, les Cosaques, les Ordres Militaires des Chevaliers Teutoniques & Livoniens; la notice des Scavans & ilustres; des Metropolites, des Patriarches de Russie; des Archeveches & Eveches de Pologne; des Princes contemporains, &, &. T. 1 - 2. Amsterdam 1763. Chez Z. Chatelain & Fils, Arkstee & Merkus, Marc Michel Rey. (17 x 10,5 cm), s. VIII, 662; [4], 732, winiety w drzeworycie, opr. sk. z epoki.
(Estr. T. 21). Niew. otarcia i ubytki dolnych krawędzi opr. i grzbietu, na wyklejkach lapeka własn. Stan dobry. Oprawa: skóra brązowa, złocenia, dwa szyldziki na grzbiecie. Tom I poświęcony jest Danii i Rosji, tom II zaś Rosji i Polsce (zawiera chronologiczny opis historii Polski od czasów Leszka I do panowania Augusta III włącznie: s. 365 - 696). Duże fragmenty dzieła poświęcone Prusom i Kurlandii. Dzieło przetłumaczone na j. polski w 1766 roku przez Grzegorza Kniaziewicza. Lacombe J. (1724 - 1801), historyk i adwokat urodzony w Paryżu.


1200,00 PLN

 
   47    LAUTERBACH Samuel Friedrich

Pohlnische Chronicke, oder historische Nachricht von dem Leben und Thaten aller Hertzoge und Könige in Pohlen von Lecho an bis auf ietzt glorwürdigst regierende königliche Maiestät Augustum II. 

Nebst ihren eigentlichen Bildnüssen, aus serh vielen fleissig= nachgeschlagenen Geschicht = Büchern, bey einer noch nicht habenden angenehmen Ordnung, und in acht unterschiedene alter eigentheilet, zusammen getragen von ... Frankfurth und Leipzig 1727. Zufinden bey Georg Marcus Knochen. (21,5 x 17 cm), k. [11], s. 796, k. [12], portret Fryderyka Augusta (Augusta II) jako króla Polski i elektora saskiego, 2 winiety w miedziorycie (w tym sala obrad sejmowych), opr. psk. z epoki.
(Estr. T. 21).  Polska kronika historyczna zawierająca życiorysy i czyny wszystkich książąt i królów, od legendarnego Lecha do aktualnie ówcześnie panującego króla Augusta II. "W swym dziele, nie boi się mówić prawdy, wiele tu krytycznych uwag i anegdot" (Orgelbrtand). Bardzo rzadki wariant z 49 "pustymi" medalionami, w których w innych edycjach umieszczano wizerunki królów. S. F. Lauterbach (1662-1728), teolog i historyk pochodzący ze Wschowy. Ślady zawilg. i zalania, na drugiej karcie wczesny wpis własn.; oprawa: brązowy półskórek z czerwonym szyldzikiem i narożnikami w skórze. Otarcia i naddarcia oprawy. Stan dobry. Rzadkie.


3500,00 PLN

 
   48    MAŁACHOWSKI Nałęcz Piotr

Zbiór nazwisk szlachty 

z Opisem Herbów własnych Familiom zostaiącym w Królestwie Polskim, i Wielkim Xięstwie Litewskim: przez urodzonego (...) Ziemianina Woiewodztwa Czerniechowskiego do druku podany. Tom II-gi (z 2-óch). Za Pozwoleniem Zwierzchności. Łuck 1790. W Drukarni J. K. Mci i Rzeczypospolitey w XX. Dominikanów. (16,5 x 10 cm), s. 5-141 (oraz):
OPIS herbów. Do malowania tychże, i rznięcia na pieczęci, użyteczny. (16,5 x 10 cm), s. 1-158, razem oprawne, opr. płsk. z epoki.
(Estr. T. 22). Oferowany tom 2-gi obejmuje litery: R-Z oraz "Opis herbów do malowania" z  odrębną paginacją. Brak 2-óch pierwszych kart (tu w reprodukcji i ręcznym odpisie z epoki). Ślady niew. zawilgoceń i zabrudzeń, na ostatniej karcie wpis własn.; brak tomu 1-go; oprawa pólskórek brązowy z otarciami. 


400,00 PLN

 
   49   

MONITOR na rok 1772. 

T. 1-szy. Nr 1-52  (1 stycznia-27 czerwca). Warszawa (1772). W Drukarni J.K.Mci y Rzeczypospolitey Mitzlerowskiey. (17 x 10 cm), k. [1], s. 410, opr. sk. z epoki.
(Estr. T. 22). Monitor (łac. upominający) - jedno z pierwszych polskojęzycznych czasopism drukowane w latach 1765-1785. Zostało założone przez Ignacego Krasickiego, Bohomolca i Adama Kazimierza Czartoryskiego, a także z inicjatywy i przy wsparciu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ukazywało się dwa razy w tygodniu. Pismo popierało i promowało tolerancję religijną, rozwój nauk przyrodniczych oraz krytykowało feudalizm szlachecki i magnacki, a wspierało mieszczaństwo i chłopstwo. Zasadniczym celem czasopisma była poprawa obyczajów i moralności społeczeństwa. W Monitorze drukowano teksty najwybitniejszych pisarzy polskich XVIII w., jednak w niektórych latach, zwłaszcza późniejszych przeważały tłumaczenia i przeróbki autorów obcych. Na przykład cały rocznik 1772 był pióra Ignacego Krasickiego, który tłumaczył i adaptował do warunków polskich artykuły z angielskiego „The Spectator". Na odwrocie karty tyt. pieczęć. Otarcia oprawy, grzbiet nieco przybrudzony ze śladami kornika. Stan dobry.


600,00 PLN

 
   50    MONTANUS Joannes Baptista, WALENTY z Lublina

In primam Fen Libri primi Canonis Avicennae Explanatio. 

A Valentino Lublino Polono collecta. Venetiis 1554. Apud Baltassarem  Constantinum  ad Signum  Divi Georgii. (16,5 x 11 cm), k. [10], k. 258, [2], na karcie tyt. sygnet drukarski, opr. sk. współcz.
(Estr. T. 22). Dedykacja: Stanislao comiti a Thenczin, palatino Sendomiriensi, Valentinus Lublinus,... 1554. Dzieło medyczne powstałe na podstawie zapisków i wykładów słynnego włoskiego klinicysty Giovanniego Battisty de Monte zwanego Montaną (1498-1551). Całość zebrał i wydał Walenty Sierpiński (Sierpowski) z Lublina (zm. przed 1600 r.), doktor medycyny. Walenty z Lublina dzięki swemu mecenasowi Stanisławowi Tęczyńskiemu wojewodzie sandomierskiemu wyjechał na studia medyczne do Padwy w r. 1547 gdzie brał udział w zajęciach praktycznych słynnego Montanusa. Następnie kontynuował dalszą naukę medycyny w Bolonii pod kierunkiem H. Paduana, zaś u U. Aldrovandiego studiował botanikę. Poznał ośrodki naukowe w Wenecji, Florencji i Rzymie. Być może pod wpływem uczniów Montana, a przede wszystkim Casali, wydawcy kilku dzieł tego uczonego, podjął się Walenty, zebrania i przygotowania do druku utworów i notatek z wykładów Montana, którego cenił najwyżej spośród swych profesorów. Już współcześni podkreślali zasługi Walentego Sierpowskiego jako wydawcy poczytnych w Europie dzieł medycznych (były one przedrukowywane) oraz pietyzm, z jakim traktował tekst Montana, unikając jakichkolwiek zmian merytorycznych. Pod koniec 1554 r. powrócił Sierpowski do kraju i osiadł na stałe w Lublinie, Poza praktyką lekarską sprawował w Lublinie obowiązki rajcy (pod nazwiskiem Sierpowski), a w l. 1571-2 piastował godność burmistrza. Ślady mocnego zalania górnego fragmentu kart, przy końcu przycięte narożniki górne kilkudziesięciu kart (bez szkody dla tekstu), kilka ostatnich kart z mocnymi zaplam. i uszkodzeniami; karta tyt. z niew. ubytkiem bez szkody dla tekstu. Estreicher ten tytuł lokalizuje jedynie we Wrocławiu i Petersburgu.  Bardzo rzadkie.


2900,00 PLN

 
   
Wyświetlanie od 1 do 50 (z 1104 pozycji) Stron:  1  2  3  4  5 ...  [Następna >>]